sadsad x
asdasd
Hakkımızda

Kerem Sahibi,
Rahmân ve Rahîm olan Allah’ın Adıyla!


Değerli Okurlar;

24.01.2002 tarihinde kurulan Mavi Sıla Yayınevi’ni, bir kaç yıldır sürdürdüğümüz hazırlık ve deneme çalışmalarından sonra, nihayet hem web tabanı üzerinde hem de yazılı ve görsel diğer zeminlerde tanıtma aşamasına gelmiş bulunuyoruz.

Fiilen kuruluş aşamasından bu güne kadar geçen süre dikkate alındığında, kapsamlı tanıtım çalışmasının “geç kalınmış bir başlangıç” olarak değerlendirilme ihtimalini göz ardı etmiş değiliz. Bunun belli başlı sebepleri var. Yayınevimizi hem doğrudan hem de “doğru” tanımanıza katkı sağlayacağını umduğumuz için konu hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

a) Hiç bir iddiamız yok. Sadece faydalı hizmet sunabilme kaygısı taşıyoruz. Bu sebeple yayınevimizce basımı ve yayımı gerçekleştirilen ya da gerçekleştirilecek olan çalışmalarda sadece “doğru” ve “faydalı” bilgilere yer vermeyi temel ilkelerimiz arasına koyduk. Bu bağlamda karmaşık, ithamkâr, hafifmeşrep ve sorumsuz yayın anlayışından tamamen uzak durmayı hedeflemiş bulunuyoruz.

b) Ekonomik kaygılara mahkûm yayın aritmetiğine asla girmeyeceğiz. Doğru ve faydalı bulduğumuz çalışmaları, gücümüz oranında yayın dünyasına kazandırmaya çalışacağız. Bizi aşan ve hedeflerimizi zorlayan ekonomik baskı ile karşı karşıya kalma durumunda ilkelerimizi ekonomik teşviklere kurban etmeyeceğimizi beyan ediyor; böyle bir tercihe kapı aralamaktansa yayınevinin kapısına kilit vurmayı “takvâ anlayışımızın” tabiî bir sonucu olarak görüyoruz. Bu noktada “istikâmet üzere olmayan hiçbir faaliyetin” ne öznesi ne de nesnesi mevkiinde yer almamayı, sahip olduğumuz değerlere sadakatle eş anlamlı görüyoruz.

c) Herhangi bir mezheb, meşreb, vakıf, dernek ve başka sivil faaliyetin, politik tarafın “salt eleştiri ve itham” amacıyla karşısında yer almayacağımızı; duruşumuzu Hakkın durduğu yere göre sabitleme gayreti içerisinde olacağımızı da sizlerle paylaşmak istiyoruz. Doğruları nerede bulursak, oradan alacağız. Yanlışları nerede görürsek, elimizden geldikçe insanları uyaracağız. Hatalarımıza karşı bizleri kim uyarırsa, ona minnet ve şükran duygularımızla mukabelede bulunacağız.

d) İnsanların karşılıklı iletişim sorunlarını aşma zorluğu çekmelerinin temelinde “anlamaya dayalı” müzakere yerine “kabul ettirmeye dayalı” tartışma yolunu seçmiş olmalarıdır. Bu sebeple kabul ettirmek için değil, anlatabilmek ve anlayabilmek için “hem akla hem de kalbe” giden yolu tercih etmiş bulunuyoruz. Nitekim ikna olmanın, aklın ve kalbin hürriyetiyle doğru orantılı olduğunu düşünüyoruz.

e) Yayın çizgimiz içerisinde başta “Temel İslâmî İlimler” olmak üzere; toplumumuzun ortak değerlerini konu alan ve aile yapısından çocuk eğitimine, tarihi analizlerden sosyo kültürel ve sosyo ekonomik medeniyet sorunlarına uzanan doğru, faydalı ama analitik yaklaşımlara yer verilecektir.

Bildiklerimizi doğrulatmanın peşisıra koşmak yerine, doğruların ama sadece doğruların peşinden koşmayı arzuluyor; bu ölçüyü bütün okuyucularımıza tavsiye ediyoruz.

Basit ama genel hatları ile aktarmaya çalıştığımız bu ilkeler doğrultusunda okuyucunun huzuruna çıkmak, kesin bir karar ve güçlü bir irade gerektirir. Bu sebeple acele etmeden, uzun soluklu bir yol için kendimizi hazırladık ve yola öyle girdik. Dualarınızın ve hayır temennilerinizin bize sağlayacağı katkıdan hiç kuşkumuz yok. Bilgilendiriyor, saygılarımızı sunuyoruz.

Selam ve dua ile

03-09-2012T-Soft E-Ticaret Sistemleriyle Hazırlanmıştır.